คิดบวก กับ คิดลบ
DescriptionคำบรรยายDescription
How to find a solution for yourself? When/How to think positively and deal with the reality, not to imagine things.เราจะหาทางออกให้กับตัวเองได้อย่างไร เมื่อไรและอย่งไรที่จะคิดบวกและอยู่ได้กับความเป็นจริง
For Who : Students,Parents, Teachers

Duration :

Language : Thai

ความคิดแบบไหนที่จะพาเราไปข้างหน้า — คิดบวก vs คิดลบ vs คิดมโน
2458 Views