พลังของความคิดไร้สาระ จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่น่าเหลือเชื่อพลังของความคิดไร้สาระ จะนำไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ที่น่าเหลือเชื่อThe power of 'nonsense' thinking and creativity
DescriptionคำบรรยายDescription
"We can't force creativity. However, nonsense thought is the easiest way to start an imagination. Try to see all problems as an opportunity to create/solve any problem using nonsensthought is the way to creativity. Don't be afraid to share your thought or ask questions."เราไม่สามารถบังคับให้ทุกคนมีจินตนาการได้แต่ การคิดเรื่องไร้สาระเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสุดของการมีจินตนาการในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์"We can't force creativity. However, nonsense thought is the easiest way to start an imagination.
Try to see all problems as an opportunity to create/solve any problem using nonsensthought is the way to creativity.
Don't be afraid to share your thought or ask questions."
For Who : Students/Youths

Duration : 17.46

Language : THAI

The power of 'nonsense' thinking and creativity