ถึงคุณ ที่ตัวตันหายไปถึงคุณ ที่ตัวตันหายไปTo you, whose identity is lost.
DescriptionคำบรรยายDescription
"What happened to you, the person who you were, it was the best. You look good as they were. The moment that you feel you can't be yourself because 1. you keep comparing yourself to another. and 2.You don't satisfy of what you have. "ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณ สิ่งที่คุณเป็นนั้นดีอยู่เเล้ว เวลาที่เรารู้สึกไม่พอใจในตัวเอง 2เหตุที่สำคัญคือ คุณนำตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นและ คุณไม่พอใจในสิ่งที่คุณมี"What happened to you, the person who you were, it was the best. You look good as they were. The moment that you feel you can't be yourself because 1. you keep comparing yourself to another. and
2.You don't satisfy of what you have. "
For Who : Children, Youths, Students, Parents, Teacher

Duration : 3:38

Language : Thai

To you, whose identity is lost.