สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร)สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร)Video on COVID-19 in Khmer language
DescriptionคำบรรยายDescription
Video on COVID-19 in Khmer language. Developed by The Thai Red Cross Society, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Migrant Working Group (MWG).สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษากัมพูชา (ภาษาเขมร)

จัดทำโดยสภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)
Video on COVID-19 in Khmer language.

Developed by The Thai Red Cross Society, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Migrant Working Group (MWG).
For Who :

Duration :

Language :

Video on COVID-19 in Khmer language
2999 Views