สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษาไทยสื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษาไทยVideo on COVID-19 in Thai language
DescriptionคำบรรยายDescription
Video on COVID-19 in Thai language. Developed by The Thai Red Cross Society, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Migrant Working Group (MWG).สื่อวีดิทัศน์เกี่ยวกับโรคโควิด-19 ในภาษาไทย

จัดทำโดยสภากาชาดไทย สหพันธ์สภากาชาดและสภาเสี้ยววงเดือนแดงระหว่างประเทศ (IFRC) คณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศ (ICRC) และเครือข่ายองค์กรด้านประชากรข้ามชาติ (MWG)
Video on COVID-19 in Thai language.

Developed by The Thai Red Cross Society, The International Federation of Red Cross and Red Crescent Societies (IFRC), The International Committee of The Red Cross (ICRC) and Migrant Working Group (MWG).
For Who :

Duration :

Language :

Video on COVID-19 in Thai language
2444 Views