อะไรคือคอมพิวเตอร์ การเขียนโค้ดคืออะไร(การ์ตูน)
DescriptionคำบรรยายDescription
A cartoon-Puppet Topher meets his friend Ulka, a computer programmer, who explains to kids how computers work. This is a basic Intro to Computers and Programming for Kidsการ์ตูนเจ้าโทเฟอร์และเพื่อนยูก้าร์ จะมาสอนให้เด็กๆรู้จักคอมพิวเตอร์และอะไรคือการเขียนโปรแกรมคำสั่ง(Coding)
For Who : Students

Duration : 6:59

Language : English

0:31 / 6:59 What are Computers for Kids | Intro to Computers | Programming for Kids