เมื่อคุณรู้สึกเศร้า ให้หยุดแล้วถามตัวเองว่าเมื่อคุณรู้สึกเศร้า ให้หยุดแล้วถามตัวเองว่า When you feel sorrow, stop for a while and ask yourself that...
DescriptionคำบรรยายDescription
If we think about 'the past', we feel sorrow. If we think about 'the future', we will concern. Therefore 'Be here' in the present and ask yourself where is your hand now? You will focus only this moment. Be thankful for the present time. หากเราคิดถึงอดีตเราจะเศร้า หากเราคิดถึงอนาคตเราจะเป็นกังวล ดังนั้น หากคุณรู้สึกหมดหนทางกับชีวิต จงหยุดแล้วถามตัวเองว่า ตอนนี้มือของคุณกำลังวางอยู่ที่ไหน เพื่อดึงตัวเองกลับมา ปัจจุบันให้ได้มากที่สุด จงรู้สึกขอบคุณกับช่วงเวลาปัจจุบันIf we think about 'the past', we feel sorrow. If we think about 'the future', we will concern. Therefore 'Be here' in the present and ask yourself where is your hand now? You will focus only this moment. Be thankful for the present time.
For Who : Children, Youths, Students, Parents, Teacher

Duration : 19:41

Language : Thai

When you feel sorrow, stop for a while and ask yourself that...