รายชื่อประจำชั้น - อังกฤษรายชื่อประจำชั้น - อังกฤษList of Class Routines - English
DescriptionคำบรรยายDescription
List of Class Routines - English
("Learn-choose-use" methods of professional development that can inspire teachers With options)

รายชื่อประจำชั้น - อังกฤษ
(“เรียนรู้-เลือก-ใช้” วิธีการพัฒนาวิชาชีพครูที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้แก่ครู พร้อมทั้งทางเลือก)
List of Class Routines - English("Learn-choose-use" methods of professional development that can inspire teachers With options)
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษาเท่านั้น ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาตThis book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
5540 Views