พ่อช้างผู้หวังดีพ่อช้างผู้หวังดีFather Elephant with Good Hope
DescriptionคำบรรยายDescription
"พ่อช้างผู้หวังดี" เป็นหนังสือที่ใช้เป็นเครื่องมือการสอนลูกให้รู้จักคิด ซึ่งเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเลือกสรร และสอนในสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ตนเองในวัยเติบโต ผ่านนิทานในมุมที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ"พ่อช้างผู้หวังดี" เป็นหนังสือที่ใช้เป็นเครื่องมือการสอนลูกให้รู้จักคิด ซึ่งเรื่องนี้ได้ถ่ายทอดเลือกสรร และสอนในสิ่งที่เกี่ยวกับความปลอดภัยให้ตนเองในวัยเติบโต ผ่านนิทานในมุมที่สนุกสนาน ไม่น่าเบื่อ
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3462 Views