การ์ตูนพุทธศาสนาเรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรูการ์ตูนพุทธศาสนาเรื่อง พระเจ้าอชาตศัตรู
ISBN978-974-592-726-1
DescriptionคำบรรยายDescription
This supplementary book helps students learn about the story of King Ajatashatru, which is suitable for primary level students.
หนังสือพุทธประวัติ ฉบับบการ์ตูนจัดทำขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธประวัติของพระเจ้าอชาตศัตรูซึ่งเหมาะสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for educational purposes Prohibited to copy contents, illustrations, alter contents, modify content to video cassettes, or distribute content without permission หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
4392 Views