หนังสือเรียนจริยธรรม ระดับชั้นอิสลามตอนต้น ปีที่ 3หนังสือเรียนจริยธรรม ระดับชั้นอิสลามตอนต้น ปีที่ 3
DescriptionคำบรรยายDescription
Ethics textbook for students of Islamic Studies Curriculum Year 3แบบเรียนศาสนบัญญัติ สำหรับนักเรียนระดับอิสลามศึกษาตอนต้น ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้ผู้เรียนรู้ เข้าใจ และเห็นคุณค่าเกี่ยวกับมารยาทต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ มารยาทเข้าออกมัสยิด บ้าน และมารยาทในการรักษาความสะอาด
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา ห้ามคัดลอกเนื้อหา, ภาพประกอบรวมทั้งดัดแปลงเป็นแถบบันทึกเสียง, ตลับวีดิทัศน์หรือเผยแพร่ด้วยรูปแบบและวิธีการอื่นใดก่อนได้รับอนุญาต
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
3522 Views