กั๊บแก้บของดีดงใหญ่กั๊บแก้บของดีดงใหญ่Kub Kae Khong Dee Dong Yai
DescriptionคำบรรยายDescription
Stories for early childhood With the aim of early childhood love And we pride ourselves on the wisdom and aesthetic of folk music as a medium for the learning experience of children in the child development center.นิทานสำหรับเด็กปฐมวัย โดยมีวัตถุประสงค์ให้เด็กปฐมวัยมีความรัก และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาและสุนทรีทางดนตรีพื้นบ้านใช้เป็นสือจัดประสบการณ์การเรียนรู้ของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กStories for early childhood With the aim of early childhood love And we pride ourselves on the wisdom and aesthetic of folk music as a medium for the learning experience of children in the child development center.
Conditions of Useเงื่อนไขในการใช้งานConditions of Use
This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.หนังสือเล่มนี้ได้รับอนุญาตให้ใช้เพื่อการศึกษา โดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)This book is authorized for use for educational purpose only. Modification of contents and illustrations prior to granted permission is not allowed.
Click below to download bookคลิกด้านล่างเพื่อดาวน์โหลดหนังสือClick below to download book
2202 Views