เมื่อเราไม่ฟังผู้อื่น จึงไม่มีใครฟังเราเมื่อเราไม่ฟังผู้อื่น จึงไม่มีใครฟังเราBecause we don't listen to anyone therefore no one listen to you.
DescriptionคำบรรยายDescription
Learning together is the best way to understand your partner. Create open working environment using Language of humanity-listening to other story and being ready to share your own with nonjudgement. การเรียนรู้ไปด้วยกันคือขั้นตอนที่สำคัญที่สุดสำหรับการเข้าใจคนอื่น เวลาฟังควรฟังให้ลึกไปถึงหัวใจ ว่าเพื่อนของคุณกำลังพยายามสื่อสารอะไรกับเราอยู่Learning together is the best way to understand your partner. Create open working environment using Language of humanity-listening to other story and being ready to share your own with nonjudgement.
For Who : Students, Youths, Parents, Teacher, Teachers

Duration : 3:22

Language : Thai

Because we don't listen to anyone therefore no one listen to you.