4 เทคนิค เปลี่ยนคนขี้อายให้เป็นคนกล้าแสดงออก4 เทคนิค เปลี่ยนคนขี้อายให้เป็นคนกล้าแสดงออกFrom shy person to a person who has confidence
DescriptionคำบรรยายDescription
Tell yourself to be brave, you will have more confidence.บอกตัวเอง ให้กล้าให้มั่นใจ เราจะมั่นใจมากขึ้นTell yourself to be brave, you will have more confidence.
For Who : Students/Children/Youths

Duration : 8:48

Language : Thai

From shy person to a person who has confidence