อาวุธที่จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างอาวุธที่จะช่วยเพิ่มความสัมพันธ์ของคุณกับคนรอบข้างThe weapons to build up your relationship with others.
DescriptionคำบรรยายDescription
"Shrine your brigthness to others, give people spotlight, make them feel important. Be interested in what your friends are trying to tell you. Make people around you feel they have got the shining light from you. Your relationship with them will defenitely become better."ทำให้คนที่อยู่ข้างคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนสำคัญ เพียงรับฟังก็เพียงพอ"Shrine your brigthness to others, give people spotlight, make them feel important.
Be interested in what your friends are trying to tell you.
Make people around you feel they have got the shining light from you. Your relationship with them will defenitely become better."
For Who : Students, Youths

Duration : 3:47

Language : Thai

The weapons to build up your relationship with others.