เมื่อถูกดูถูก จงบอกเขาส่าทำไมเขาจึงมองผิดเมื่อถูกดูถูก จงบอกเขาส่าทำไมเขาจึงมองผิดWhen someone put down on you, show them how wrong are they.
DescriptionคำบรรยายDescription
Don't focus on what you don't have, see your potential in what you have.อย่าไปมองในสิ่งที่คุณไม่มี จงสำรวจว่าคุณมีอะไร แล้วพัฒนาจากสิ่งที่คุณมีเหล่านั้นDon't focus on what you don't have, see your potential in what you have.
For Who : Children, Youths, Students, Parents, Teacher

Duration : 3:10

Language : Thai

When someone put down on you, show them how wrong are they.