ทำไมคุณจึงควรออกจากพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองทำไมคุณจึงควรออกจากพื้นที่ที่คุณรู้สึกปลอดภัยเพื่อที่จะพัฒนาตัวเองWhy you should get out of your COMFORT ZONE.
DescriptionคำบรรยายDescription
Accomplishment by getting out of your comfort zone, there're-not secret- 3 formulas. First Set an aim, Second: asking question-why do we do it? and Third; Having an attempt towards goal.ตั้งเป้าหมาย ตั้งคำถาม และตั้งใจ จะเป็นสูตรสำเร็จของความสำเร็จAccomplishment by getting out of your comfort zone, there're-not secret- 3 formulas. First Set an aim, Second: asking question-why do we do it? and Third; Having an attempt towards goal.
For Who : Students

Duration : 16:24

Language : Thai

Why you should get out of your COMFORT ZONE.
2209 Views