คนสำเร็จ เขาคิดแบบนี้คนสำเร็จ เขาคิดแบบนี้The successful people think like this
DescriptionคำบรรยายDescription
Success people always have a long plan. They can answer how they see themselves in five to ten years while poor people have short plan, only a day. In addition, the rich is good at reading people's mind and it's the root principle to understand customers.คนสำเร็จมักมองแผนระยะไกล ว่าเห็นตัวเองทำอะไรในห้าปี ถึงสิบปี คนจนคิดเป็นรายวัน คนรวยคิดเป็นปี คนสำเร็จสามารถอ่านใจคนได้ เพราะเป็นพื้นฐานของการเข้าใจลูกค้าSuccess people always have a long plan. They can answer how they see themselves in five to ten years while poor people have short plan, only a day. In addition, the rich is good at reading people's mind and it's the root principle to understand customers.
For Who : Students

Duration : 2:58

Language : Thai

The successful people think like this